Cookie och integritetspolicy

Cookies

Denna webbplats använder endast cookies för grundläggande funktionalitet. Webbplatsen har inga cookies som spårar användande eller vad besökare gör på sidan. Därför slipper du som besökare att klicka i att du accepterar användandet av cookies. Ett mindre klick helt enkelt! 😊

Integritetspolicy

Bageri Surkultur behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning.

Som personuppgiftsbiträde hanterar Bageri Surkultur personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. Bageri Surkultur vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

1. Vad samlar vi in för information?

Vi samlar in information från dig när du beställer en webshop genom vår hemsida eller kontaktar oss. Denna information inkluderar det du lämnar vid tillfället som t.ex. namn, företagsnamn, org.nr / personnummer, telefon, epost eller liknande.

2. Varför samlar vi in denna information?

2.1 För att kunna administrera, hantera beställningar samt bibehålla kundrelation.

- Kontaktuppgifter

Information av den här typen används för att kunna använda behandla dina beställningar samt i bokföringssyfte.

Vi behandlar även faktureringsinformation i enlighet med vad gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Denna information sparas så länge lagen kräver.

3. Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje part. Undantaget är betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som är nödvändiga för vår hemsida och tjänsten, till exempel tjänster för fakturagenerering.

4. Informationsskydd

De datorer/servrar som används för att lagra all personlig information lagras i en säker miljö.

5. Dina rättigheter

Som kund har du rätt att kontakta oss och få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, möjlighet att uppdatera eller att få dessa raderade. Du har även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi upphör då att behandla personuppgifterna, såvida det inte föreligger ett legitimt skäl som går före dina rättigheter.

6. E-postutskick

Vi använder endast den e-postadress du angivit när du köpte tjänsten för att skicka orderbekräftelser eller andra meddelande gällande den aktuella ordern. Vårt nyhetsbrev anmäler du dig till frivilligt.